VERNIEUWEN =
DURVEN EXPERIMENTERENACCEZ versnelt de ontwikkeling van een circulaire economie in Zuid-Holland. Dat doen we met concrete antwoorden op complexe vraagstukken die om veel kennis vragen. Daarvoor verbinden we mensen met denk-, beleids- en ondernemerskracht.

THEMA’S


De uitdagingen voor het versnellen van de circulaire economie spelen op verschillende thema’s. Aan deze thema’s werken wij nu en in de toekomst.


Circulaire stedelijke
gebiedsontwikkeling

We onderzoeken de samenhang op gebiedsniveau tussen energievoorziening, afvalverwerking en waterinfrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld voor ondernemers in Binckhorst Noordwest.

Lees meer

Duurzame landbouw

We pakken vragen op die komen vanuit bijvoorbeeld de veehouders in het Groene Hart, telers in Greenport West-Holland en ondernemers in de Bollenstreek. Ook schreven we een scenario-analyse voor het brede tuinbouwcluster.

Lees meer


Duurzame tuinbouw

We zoeken antwoord op een belangrijke ondernemersvraag: hoe maak ik mijn verpakkingsmaterialen circulair? Samen met ondernemers uit de sierteelt, onderzoekers en beleidsmakers verkennen we dit complexe kunststoffendossier.

Lees meer

Gebiedsgericht werken

tekst

Lees meer


PROJECTEN

De Nederlandse Bollenstreek is wereldberoemd. Maar hoe maken we deze regio toekomstbestendig? Gefaciliteerd door Naturalis Biodiversity Center, werken ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers aan de vraag: hoe kan kennis bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit?
Lees meer
In de Greenport West-Holland gaan we op zoek naar de waarde van water. Samen met ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers ontwikkelde ACCEZ een aanpak die het sluiten van de waterkringloop moet versnellen.

Lees meer…

UITGELICHT


“In Zuid-Holland komen grote vraagstukken samen, van een houdbaar voedselsysteem tot een gezonde leefomgeving. De omslag naar een circulaire economie loopt daar als rode draad doorheen. Door onderzoekers en ondernemers samen te brengen, zorgt ACCEZ voor antwoorden en innovatieve oplossingen die snel hun weg vinden naar de praktijk.”

Meindert Stolk
Voorzitter board ACCEZ, Lid van het college van Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland
Meindert Stolk

TEKST VOLGT

Wilma Franchimon
Directeur VNO-NCW West
Kim Boersma

“ACCEZ verbindt ondernemers, beleidsmakers en wetenschappers in Zuid-Holland, zodat zij samen concrete stappen kunnen zetten richting een circulaire economie, essentieel voor een duurzame samenleving.”

Jasper Knoester
Decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden
jasper-knoester

tekst volgt

Ellen van Schoten
Vice-voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
ellen-van-schoten

"ACCEZ biedt ons de mogelijkheid de multidisciplinaire aansluiting tussen onderzoekers daadwerkelijk tot stand te brengen en nieuwe relaties te leggen met de grotere mkb-bedrijven."

Rens Buchwaldt
raad van bestuur, portefeuille Finance, Business & Services, Wageningen University and Research
Rens Buchwaldt

“ACCEZ biedt de mogelijkheid te werken aan een doe-agenda voor regionaal-verankerd onderzoek, waarbij actiegericht wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek vervlochten raken met leerprocessen van ondernemers.”

Rob Mudde
vice-president education, college van bestuur TU Delft
rob-mudde
ONZE SAMENWERKINGSPARTNERSContact

Heb je een complex versnellingsvraagstuk waar meerdere ondernemers bij betrokken zijn en waar kansen liggen om de transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen? Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via secretariaat@pluspagina.nl.


Bezoekadres

Apollo 14
Unit 3.20
Saturnusstraat 14
2516 AH Den Haag
Wij zijn op donderdag aanwezig.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van onze activiteiten.